Soạn bài: Chính tả: Quả tim khỉ

Câu 1: Nghe – viết : Quả tim khỉ (từ Bạn là ai ? … đến hoa quả mà Khỉ hái cho.) (trang 53 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

- Bạn là ai ? Vì sao bạn khóc ?

- Tôi là Cá Sấu. Tôi khóc vì chả ai chơi với tôi.

Khỉ nghe vậy, mời Cá Sấu kết bạn.

Từ đó, ngày nào Cá Sấu cũng đến, ăn những hoa quả mà Khỉ hái cho.

? - Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa ? Vì sao ?

Trả lời:

Những chữ trong bài chính tả phải viết hoa đó là :

+ Tên riêng : Khỉ, Cá Sấu

+ Từ đứng đầu mỗi câu : Bạn, Vì, Tôi, Từ.

? Tìm lời của Khỉ và Cá Sấu. Những lời nói ấy đặt sau dấu gì ?

Trả lời:

+ Lời của Khỉ : Bạn là ai ? Vì sao bạn khóc ?

+ Lời của Cá Sấu : Tôi là Cá Sấu. Tôi khóc vì chả ai chơi với tôi.

Những lời nói ấy đặt sau dấu gạch đầu dòng.

Câu 2: Điền vào chỗ trống : (trang 53 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

a) s hay x ?

- say sưa, xay lúa

- xông lên, dòng sông

b) ut hay uc ?

- chúc mừng, chăm chút

- lụt lội, lục lọi

Câu 3: (trang 53 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

a) Tên nhiều con vật thường bắt đầu bằng s : sói, sẻ, sứa, …

sói, sẻ, sứa, sao biển, sên, sâu, sáo, sơn ca, sư tử, sóc, sếu, sam, sò,…

b) Tìm tiếng có vần uc hoặc vần ut, có nghĩa như sau :

- Co lại : rút

- Dùng xẻng lấy đất, đá, cát … : xúc

- Chọi bằng sừng hoặc đầu : húc