Soạn bài: Luyện từ và câu: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy

Câu 1: Chọn cho mỗi con vật trong tranh vẽ bên một từ chỉ đúng đặc điểm của nó : (trang 55 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

tò mò, nhút nhát, dữ tợn, tinh ranh, hiền lành, nhanh nhẹn.

Trả lời:

- Cáo tinh ranh.

- Thỏ nhút nhát.

- Nai hiền hành.

- Gấu tò mò.

- Sóc nhanh nhẹn.

- Hổ dữ tợn.

Câu 2: Hãy chọn tên con vật thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây : (trang 55 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

a) Dữ như hổ (cọp).

b) Nhát như thỏ.

c) Khỏe như voi.

d) Nhanh như sóc.

(thỏ, voi, hổ (cọp), sóc)

Câu 3: Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống : (trang 55 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em đọc diễn cảm, ngắt hơi hợp lí để điền dấu chấm, dấu phẩy hoàn thành đoạn văn.

Trả lời:

Từ sáng sớm, Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú. Hai chị em mặc quần áo đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang. Ngoài đường, người và xe đi lại như mắc cửi. Trong vườn thú, trẻ em chạy nhảy tung tăng.