Soạn bài: Tập đọc: Thư trung thu

Bài đọc

Thư Trung thu

Mỗi năm, đến Tết Trung thu, Bác càng nhớ các cháu. Các cháu gửi thư cho Bác nhiều lắm. Bác rất vui. Nhưng vì Bác bận quá, không trả lời riêng cho từng cháu được. Nhân dịp Tết Trung thu, Bác gửi các cháu thư này :

 Ai yêu các nhi đồng Bằng Bác Hồ Chí Minh ? Tính các cháu ngoan ngoãn, Mặt các cháu xinh xinh. Mong các cháu cố gắn Thi đua học và hành. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ Tùy theo sức của mình, Để tham gia kháng chiến, Để gìn giữ hòa bình. Các cháu hãy xứng đáng Cháu Bác Hồ Chí Minh. Hôn các cháu 

HỒ CHÍ MINH

- Trung thu : rằm tháng tám âm lịch, một ngày Tết của thiếu nhi.

- Thi đua : cùng nhau cố gắng làm việc, đạt kết quả tốt nhất.

- Hành : làm theo điều đã học.

- Kháng chiến : chiến đấu chống quân xâm lược.

- Hòa bình : yên vui, không có giặc

Nội dung bài : Cảm nhận được tình yêu của Bác Hồ dành cho thiếu nhi Việt Nam.

Câu 1: Mỗi Tết Trung thu, Bác Hồ nhớ tới ai ? (trang 10 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc câu đầu Bác viết trong bức thư.

Trả lời:

Mỗi Tết Trung thu, Bác Hồ nhớ tới các cháu nhi đồng.

Câu 2: Những câu thơ nào cho biết Bác Hồ rất yêu thiếu nhi ? (trang 10 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc những câu thơ đầu.

Trả lời:

Những câu thơ cho biết Bác Hồ rất yêu thiếu nhi :

Ai yêu các nhi đồng

Bằng Bác Hồ Chí Minh ?

Câu 3: Bác khuyên các em làm những điều gì ? (trang 10 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

Bác khuyên các em thiếu nhi cố gắng thi đua học hành, làm những công việc vừa sức để sau này tham gia kháng chiến, gìn giữ hòa bình, xứng đáng là cháu Bác Hồ Chí Minh.