Soạn bài: Chính tả: Thư trung thu

Câu 1: Nghe – viết : Thư Trung thu ( 12 dòng thơ trong bài) (trang 11 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

 Ai yêu các nhi đồng Bằng Bác Hồ Chí Minh ? Tính các cháu ngoan ngoãn, Mặt các cháu xinh xinh. Mong các cháu cố gắng Thi đua học và hành. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ Tùy theo sức của mình, Để tham gia kháng chiến, Để gìn giữ hòa bình. Các cháu hãy xứng đáng Cháu Bác Hồ Chí Minh. 

? Bài thơ của Bác có những từ xưng hô nào?

Trả lời:

Bài thơ của Bác Hồ có những từ xưng hô: Bác , các cháu

? Những từ nào trong bài phải viết hoa :

Trả lời:

+ Viết hoa tên riêng : Bác Hồ Chí Minh, Bác

+ Viết hoa chữ đầu mỗi dòng thơ : Ai, Bằng, Tính, Mặt, Mong, Thi, Tuổi, Tùy, Để, Các, Cháu.

Câu 2: Viết tên các vật : (trang 11 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

a) Chữ l hay chữ n ?

Trả lời:

1. chiếc lá

2. quả na

3. cuộn len

4. chiếc nón

b) Dấu hỏi hay dấu ngã ?

Trả lời:

5. cái tủ

6. khúc gỗ

7. cửa sổ

8. con muỗi

Câu 3: Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ? (trang 11 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

a)

- (lặng, nặng) : lặng lẽ, nặng nề

- (lo, no) : lo lắng, đói no

b)

- (đổ, đỗ) : thi đỗ, đổ rác

- (giả, giã) : giả vờ (đò), giã gạo