Soạn bài: Tập đọc: Lá thư nhầm địa chỉ

Bài đọc

Lá thư nhầm địa chỉ

Mai đang giúp mẹ treo tranh Tết, chợt nghe tiếng bác đưa thư:

- Nhà 58 có thư nhé!

Cầm phong thư trên tay, Mai ngạc nhiên:

- Mẹ ơi, nhà mình có ai tên là Tường không nhỉ?

Mẹ dừng tay:

- Nhà chỉ có ba người, làm gì có ai tên Tường nữa!

- Nhưng đúng là thư gửi cho nhà mình mà.

Mẹ cầm phong thư xem rồi bảo:

- Có lẽ người gửi đã ghi nhầm số nhà. Con đừng bóc thư, để trả lại bưu điện. À, hay là con đi hỏi bác Nga xem bác có biết ai là Tường không, chuyển giúp cho họ.

Cầm lá thư đi, Mai thầm mong bác tổ trưởng biết ông Tường để lá thư này không phải vòng về Hải Phòng xa xôi nữa.

HÀO MINH

- Bưu điện: cơ quan phụ trách việc chuyển thư, điện báo, điện thoại...

Nội dung bài: Không được xem trộm thư của người khác.

Câu 1: Nhận được phong thư, Mai ngạc nhiên về điều gì ? (trang 8 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc đoạn trò chuyện giữa Mai và mẹ sau khi nhận được phong thư.

Trả lời:

Nhận được phong thư, Mai ngạc nhiên vì trong gia đình không có ai tên là Tường mà bức thư lại gửi về đúng địa chỉ nhà mình.

Câu 2: Tại sao mẹ bảo Mai đừng bóc thư của ông Tường ? (trang 8 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Thư từ là bí mật, là quyền riêng tư của mỗi người.

Trả lời:

Mẹ bảo Mai không được bóc thư của ông Tường vì như vậy là không lịch sự, thậm chí là vi phạm pháp luật.

Câu 3: Trên phong bì thư cần ghi những gì ? Ghi như vậy để làm gì ? (trang 8 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

Trên phong bì thư cần ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ người gửi thư và họ tên, địa chỉ người nhận thư.

Ghi như vậy để bưu điện biết cần chuyển thư đến ai, ở đâu.