Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về các mùa

Câu 1: Em hãy kể tên các tháng trong năm. Cho biết mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông bắt đầu từ tháng nào, kết thúc vào tháng nào. (trang 8 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Một năm có 4 mùa, mỗi mùa kéo dài 3 tháng

Trả lời:

Mùa xuân Mùa hạ Mùa thu Mùa đông

-Tháng giêng

-Tháng hai

-Tháng ba

-Tháng tư

-Tháng năm

-Tháng sáu

-Tháng bảy

-Tháng tám

-Tháng chín

-Tháng mười

-Tháng mười một

-Tháng mười hai

Câu 2: Xếp các ý sau vào bảng cho đúng lời bà Đất trong bài Chuyện bốn mùa : (trang 8 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

a) Cho trái ngọt hoa thơm

b) Làm cho cây lá tươi tốt

c) Nhắc cho học sinh nhớ ngày tựu trường

d) Ấp ủ mầm sống để xuân về đâm chồi này lộc

e) Làm cho trời xanh cao

Trả lời:

Mùa xuân Mùa hạ Mùa thu Mùa đông

b) Làm cho cây lá tươi tốt

a) Cho trái ngọt hoa thơm

c) Nhắc cho học sinh nhớ ngày tựu trường

e) Làm cho trời xanh cao

d) Ấp ủ mầm sống để xuân về đâm chồi này lộc

Câu 3: Trả lời các câu hỏi sau : (trang 8 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

- Khi nào học sinh được nghỉ hè ?

Học sinh được nghỉ hè vào đầu tháng sáu.

- Khi nào học sinh tựu trường ?

Học sinh tựu trường vào mùa thu.

- Mẹ thường khen em khi nào ?

Mẹ thường khen khi em được điểm tốt.

- Ở trường, em vui nhất khi nào ?

Ở trường, em vui nhất là khi vui chơi cùng các bạn.