Soạn bài: Luyện từ và câu: Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?

Câu 1: Cách viết các từ ở nhóm (1) và nhóm (2) khác nhau như thế nào? Vì sao? (trang 44 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Tên riêng là tên của một dòng sông, một ngọn núi, một thành phố, một học sinh,... nên phải viết hoa.

(1)

sông

núi

thành phố

học sinh

(2)

(sông) Cửu Long

(núi) Ba Vì

(thành phố) Huế

(học sinh) Trần Phú Bình

Trả lời:

- Các từ ở nhóm (1) là tên chung, không phải viết hoa.

- Các từ nhóm (2) là tên riêng của một dòng sông, một ngọn núi, một thành phố, một học sinh nên phải viết hoa.

Tên riêng của người, sông, núi, … phải viết hoa.

Câu 2: Hãy viết: (trang 44 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Đó là những tên riêng nên em chú ý viết hoa.

a) Tên hai bạn trong lớp.

Ví dụ: Nguyễn Minh Ngọc, Lê Thanh Hương…

b) Tên một dòng sông (hoặc suối, kênh, rạch, hồ, núi,…) ở địa phương em.

Ví dụ: sông Đà, sông Hồng, núi Tản Viên, …

Câu 3: Đặt câu theo mẫu: (trang 44 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Câu theo mẫu Ai là gì ? dùng để giới thiệu, nhận xét, đánh giá.

Ai (hoặc cái gì, con gì)? Là gì?
M : Môn học em yêu thích là môn Tiếng Việt.

Trả lời:

a) Giới thiệu trường em.

Trường em là Trường Tiểu học Dịch Vọng Hậu.

b) Giới thiệu một môn học em yêu thích.

Môn học em yêu thích là môn Tiếng Việt.

c) Giới thiệu làng (xóm, bản, ấp, buôn, sóc, phố) của em.

Thôn Đoài của em là một thôn có nếp sống văn hóa.