Soạn bài: Tập đọc: Chiếc bút mực

Bài đọc

Chiếc bút mực

1. Ở lớp 1A, học sinh bắt đầu được viết bút mực, chỉ còn Mai và Lan vẫn phải viết bút chì.

2. Sáng hôm ấy, cô giáo gọi Lan lên bàn cô lấy mực. Mai hồi hộp nhìn cô, nhưng cô chẳng nói gì. Mai buồn lắm. Thế là trong lớp chỉ còn mình em viết bút chì.

3. Bỗng Lan gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Cô giáo ngạc nhiên :

- Em làm sao thế ?

Lan nói trong nước mắt :

- Tối qua anh trai em mượn bút, quên không bỏ vào cặp cho em.

Lúc này, Mai cứ loay hoay mãi với cái hộp đựng bút. Em mở ra, đóng lại... Cuối cùng em lấy bút đưa cho Lan :

- Bạn cầm lấy. Mình đang viết bút chì.

4. Lan rất ngạc nhiên. Còn cô giáo thì rất vui. Cô khen :

- Mai ngoan lắm ! Nhưng hôm nay cô cũng định cho em viết bút mực vì em viết khá rồi.

Mai thấy tiếc nhưng rồi em nói :

- Thôi cô ạ, cứ để bạn Lan viết trước.

Cô giáo mỉm cười, lấy trong cặp ra một chiếc bút mới tinh :

- Cô cho em mượn, em thật đáng khen.

Phỏng theo SVA-RÔ

(Khánh Như dịch)

- Hồi hộp : không yên lòng, chờ đợi một cái gì đó.

- Loay hoay : xoay trở mãi, không biết nên làm thế nào.

- Ngạc nhiên : Lấy làm lạ.

Nội dung bài : Chúng ta nên có ý thức giúp đỡ bạn bè.

Câu 1: Những từ ngữ nào cho biết Mai mong được viết bút mực? (trang 41 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc đoạn 1 của truyện.

Trả lời:

Những từ ngữ cho biết Mai mong được viết bút mực là : Thấy Lan được cô cho viết bút mực, Mai hồi hộp nhìn cô,

Câu 2: Chuyện gì đã xảy ra với Lan? (trang 41 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc đoạn 2 và 3 của truyện.

Trả lời:

Chuyện xảy ra với Lan như sau : Anh trai của Lan mượn bút máy mà quên không bỏ vào cặp cho Lan khiến bạn ấy gục đầu xuống bàn khóc nức nở.

Câu 3: Vì sao Mai loay hoay mãi với cái hộp bút? (trang 41 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc đoạn 3 của truyện.

Trả lời:

Mai loay hoay mãi với cái hộp bút vì Mai nửa muốn cho bạn mượn, nửa lại tiếc nuối.

Câu 4: Khi biết mình cũng được viết bút mực, Mai nghĩ và nói thế nào? (trang 41 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc đoạn 4 của truyện.

Trả lời:

Khi biết mình cũng được viết bút mực, Mai thấy tiếc nhưng rồi em nói:

-Thôi cô ạ, cứ để bạn Lan viết trước.

Câu 5: Vì sao cô giáo khen Mai? (trang 41 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc đoạn 4 và 5 và nhận xét về hành động đáng khen của Mai.

Trả lời:

Cô giáo khen Mai vì Mai biết giúp đỡ bạn bè.