Soạn bài: Chính tả: Chiếc bút mực

Câu 1: Tập chép: Chiếc bút mực (trang 42 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trong lớp, chỉ còn có Mai và Lan phải viết bút chì. Một hôm, cô giáo cho Lan được viết bút mực. Lan vui lắm, nhưng em bỗng òa lên khóc. Hóa ra, em quên bút ở nhà. Mai lấy bút của mình cho bạn mượn.

? Tập viết tên người có trong bài chính tả.

- Tên người : Mai, Lan

? Đọc lại những câu có dấu phẩy.

+ Trong lớp, chỉ còn có Mai và Lan phải viết bút chì.

+ Một hôm, cô giáo cho Lan được viết bút mực.

+ Lan vui lắm, nhưng em bỗng òa lên khóc.

+ Hóa ra, em quên bút ở nhà.

Câu 2: Điền vào chỗ trống ia hay ya ? (trang 42 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

tia nắng, đêm khuya, cây mía.

Câu 3: (trang 42 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

a) Tìm những từ chứa tiếng có âm đầu l hoặc n:

Trả lời :

- Chỉ vật đội trên đầu để che mưa, che nắng: nón

- Chỉ con vật kêu ủn ỉn: lợn

- Có nghĩa là ngại làm việc: lười

b) Tìm những từ chứa tiếng có vần en hoặc eng:

Trả lời :

- Chỉ đồ dùng để xúc đất : xẻng

- Chỉ vật dùng để chiếu sáng: đèn

- Trái nghĩa với chê: khen