Soạn bài: Tập làm văn: Trả lời câu hỏi. Đặt tên cho bài. Luyện tập về mục lục sách

Câu 1: Hãy dựa vào các tranh sau, trả lời câu hỏi: (trang 47 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy quan sát hoạt động và lời nói của hai bạn nhỏ trong 4 bức tranh và trả lời câu hỏi.

Trả lời:

Tranh 1: Bạn trai đang vẽ lên tường của trường học.

Tranh 2 : Bạn trai hỏi bạn gái:

- Mình vẽ có đẹp không ?

Tranh 3 : Bạn gái nói:

- Vẽ lên tường làm xấu trường, lớp.

Tranh 4 : Hai bạn đang quét lại sơn cho bức tường.

Câu 2: Đặt tên cho câu chuyện ở bài tập 1. (trang 47 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

Bức tường, Bức tranh vẽ không đúng chỗ…

Câu 3: Đọc mục lục các bài ở tuần 6. Viết tên các bài tập đọc trong tuần ấy. (trang 47 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em chú ý cột phân môn Tập đọc và dóng sang tên bài.

Trả lời:

Các bài tập đọc trong tuần 6 là: Mẩu giấy vụn, Ngôi trường mới, Mua kính.