Soạn bài: Tập đọc: Tìm ngọc

Bài đọc

Tìm ngọc

1. Xưa có chàng trai thấy một bọn trẻ đinh giết con rắn nước liền bỏ tiền ra mua, rồi thả rắn đi. Không ngờ con rắn ấy là con của Long Vương. Đền ơn chàng trai, Long Vương tặng chàng một viên ngọc quý.

2. Có người thợ kim hoàn biết đó là viên ngọc hiếm, bèn đánh tráo. Chàng trai rất buồn. Thấy vậy, Chó và Mèo xin chủ đi tìm ngọc.

3. Đến nhà người thợ kim hoàn, Mèo bắt một con chuột đi tìm ngọc. Quả nhiên, con chuột tìm được.

4. Ra về, Chó tranh ngậm ngọc, lúc ra sông, nó làm rơi viên ngọc xuống nước. Một con cá lớn thấy viên ngọc, đớp ngay. Chó nghĩ ra cách rình ở bên sông, chờ ai câu được con cá thì lấy lại.

Mấy hôm sau, có người đánh được con cá lớn, mổ ruột ra có viên ngọc. Mèo liền nhảy tới ngoạm ngọc chạy biến.

5. Lần này, mèo đội ngọc trên đầu. Nào ngờ, vừa đi được một quãng thì có con quạ sà xuống đớp ngọc rồi bay lên cây cao. Mèo nghĩa ra một mẹo. Nó nằm phơi bụng vờ chết. Quạ trúng kế, sà xuống, toan rỉa thịt mèo. Mèo nhảy xổ lên vồ. Quạ van lạy, xin trả lại ngọc.

6. Lần này, Chó và Mèo mang ngọc về được đến nhà. Chàng trai vô cùng mừng rỡ, càng thêm yêu quý hai con vật thông minh, tình nghĩa.

Theo NGUYỄN ĐỔNG CHI

- Long Vương : vua của sông, biển trong truyện xưa.

- Thợ kim hoàn : người làm đồ vàng bạc.

- Đánh tráo : lấy trộm vật tốt, thay nó bằng vật xấu.

Nội dung bài: Khen ngợi những con vật nuôi thông minh, tình nghĩa.

Câu 1: Do đâu chàng trai có viên ngọc quý ? (trang 139 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc đoạn 1 của truyện.

Trả lời:

Chàng trai có viên ngọc quý do: chàng đã cứu con rắn nước. Không ngờ đó là con của Long Vương. Để đền ơn, Long Vương tặng cho chàng một viên ngọc quý.

Câu 2: Ai đánh tráo viên ngọc ? (trang 139 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đoạn 2 của truyện.

Trả lời:

Người thợ kim hoàn biết đó là viên ngọc hiếm nên đánh tráo.

Câu 3: Mèo và Chó đã làm cách nào để lấy lại viên ngọc ? (trang 139 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc đoạn 3, 4, 5, chú ý những việc làm của Mèo và Chó khi tìm lại viên ngọc.

Trả lời:

a) Ở nhà người thợ kim hoàn.

Mèo đã bắt con chuột đi tìm ngọc, quả nhiên chuột tìm thấy ngọc.

b) Khi ngọc bị cá đớp mất.

Chó rình ở bên sông, chờ người đánh được con cá lớn, khi mổ ruột ra có viên ngọc, Mèo chạy tới ngoạm chạy mất.

c) Khi ngọc bị quạ đớp mất.

Mèo nghĩ ra mẹo nằm phơi bụng giả chết. Qụa sà xuống định rỉa thịt mèo. Mèo nhảy lên vồ khiến quạ phải van xin và trả lại ngọc.

Câu 4: Tìm trong bài những từ khen ngợi Mèo và Chó. (trang 139 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc đoạn cuối của truyện.

Trả lời:

Hai con vật thông minh, tình nghĩa.