Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào?

Câu 1: Chọn mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó : nhanh , chậm, khỏe, trung thành. (trang 142 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em quan sát từng con vật trong mỗi bức tranh và chọn từ chỉ đặc điểm thích hợp với chúng.

Trả lời:

(1) Trâu: khỏe.

(2) Rùa: chậm

(3) Chó: trung thành

(4) Thỏ: nhanh

Câu 2: Thêm hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây : (trang 143 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy tìm sự vật có đặc điểm bên dưới để so sánh và sử dụng từ ngữ so sánh: như, giống như, hơn, kém,...

Trả lời:

- đẹp, cao, khỏe ;

+ Đẹp như tiên.

+ Cao như cái sào.

+ Khỏe như voi.

- nhanh, chậm, hiền ;

+ Nhanh như thỏ.

+ Chậm như rùa.

+ Hiền như Bụt.

- trắng, xanh, đỏ;

+ Trắng như trứng gà bóc.

+ Xanh như tàu lá.

+ Đỏ như son.

Câu 3: Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau : (trang 143 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy tưởng tượng các sự vật có nét giống nhau và so sánh.

Trả lời:

a) Mắt con mèo nhà em tròn như viên bi ve.

b) Toàn thân nó phủ một lớp tro, mượt như tơ.

c) Hai tai nó nhỏ xíu như búp non.