Soạn bài: Chính tả: Tìm ngọc

Câu 1: Nghe – viết : (trang 140 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Tìm ngọc

Chó và Mèo là những con vật rất tình nghĩa. Thấy chủ buồn vì mất viên ngọc được Long Vương tặng, chúng xin đi tìm. Nhờ nhiều mưu meo, chúng đã lấy lại được viên ngọc. Từ đó, người chủ càng thêm yêu quý hai con vật thông minh, tình nghĩa.

Câu 2: Điền vào chỗ trống ui hay uy ? (trang 140 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

- Chàng trai xuống thủy cung, được Long Vương tặng viên ngọc qúy.

- Mất ngọc, chàng trai ngậm ngùi. Chó và Mèo an ủi chủ.

- Chuột chui vào tủ, lấy viên ngọc cho Mèo. Chó và Mèo vui lắm.

Câu 3: Điền vào chỗ trống : (trang 141 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy phân biệt r/d/gi và et/ec khi viết.

a) r, d hay gi ?

Trả lời:

rừng núi, dừng lại, cây giang, rang tôm

b) et hay ec ?

Trả lời:

lợn kêu eng éc, hét to, mùi khét