Soạn bài: Chính tả: Gà tỉ tê với gà

Câu 1: Tập chép : Gà “tỉ tê” với gà (từ Khi gà mẹ thong thả… đến mồi ngon lắm!) (trang 145 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Khi mẹ gà thong thả dắt bầy con đi kiếm mồi, miệng kêu đều đều “cúc … cúc … cúc”, thế có nghĩa là : “Không có gì nguy hiểm. Các con kiếm mồi đi !” Gà mẹ vừa bới vừa kêu nhanh “cúc, cúc, cúc”, tức là nó gọi: “Lại đây mau các con, mồi ngon lắm !”

? Những câu nào là lời gà mẹ nói với con ?

- Những câu là lời gà mẹ nói với con : “cúc…cúc…cúc”, “Không có gì nguy hiểm, các con kiếm mồi đi !”, "cúc, cúc, cúc", “Lại đây mau các con, mồi ngon lắm !”

? Cần dùng những dấu câu nào để ghi lời gà mẹ ?

- Cần dùng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép để ghi lời gà mẹ.

Câu 2: Điền vào chỗ trống ao hay au ? (trang 145 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Sau mấy đợt rét đậm, mùa xuân đã về. Trên cây gạo ngoài đồng, từng đàn sếu chuyền cành lao xao. Gió rì rào như báo tin vui, giục người ta mau đón chào mùa xuân mới.

Câu 3: (trang 145 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

a) Điền vào chỗ trống r, d hay gi ?

Trả lời:

- bánh rán, con gián, dán giấy.

- dành dụm, tranh giành, rành mạch.

b) Tìm các từ có tiếng chứa vần et hoặc ec :

Trả lời:

- Chỉ một loại bánh để ăn Tết : bánh tét

- Gợi tiếng kêu của lợn : eng éc

- Chỉ mùi cháy : khét

- Trái nghĩa với yêu : ghét