Soạn bài: Tập đọc: Dự báo thời tiết

Bài đọc

Dự báo thời tiết

- Phía tây Bắc Bộ :

Ngày nắng. Gió tây cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 28 đến 34 độ.

- Phía đông Bắc Bộ :

Ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.

- Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế :

Ngày nắng, có nơi có mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.

- Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận :

Ngày nắng, nóng. Gió tây cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 28 đến 34 độ.

- Các tỉnh Tây Nguyên :

Ngày nắng. Gió tây cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ.

- Các tỉnh Nam Bộ :

Ngày nắng. Chiều tối có mưa rào rải rác. Gió tây nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.

- Khu vực Hà Nội :

Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 32 độ.

Theo BẢN TIN CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

Ngày 29 tháng 9 năm 2002

- Dự báo: báo trước.

- Thời tiết: tình hình mưa, nắng, nóng, lạnh,...

- Gió tây: gió thổi từ phía tây lại.

- Nhiệt độ: độ nóng, lạnh.

- Gió đông bắc: gió thổi từ phía đông bắc lại.

- Gió tây nam: gió thổi từ phía tây nam lại.

Câu 1: Kể tên các vùng được dự báo thời tiết trong bản tin. (trang 64 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

Các vùng được dự báo thời tiết trong bản tin đó là : phía tây Bắc Bộ, phía đông Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, các tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh Nam Bộ, khu vực Hà Nội.

Câu 2: Nơi em ở thuộc vùng nào ? Bản tin nói về thời tiết vùng này ra sao ? (trang 64 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy xem lại khu vực mình đang ở và chú ý thời tiết của vùng đó trong bản tin.

Trả lời:

- Em ở Nghệ An, nằm trong khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

- Thời tiết vùng này : ngày nắng, có nơi có mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.

Câu 3: Em sẽ làm gì nếu biết trước : (trang 64 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

a) Ngày mai trời nắng ?

- Nếu trời nắng em cần phơi quần áo, chăn màn ướt, mang ô, mũ khi đi học.

b) Ngày mai trời mưa ?

- Nếu trời mưa em cần chuẩn bị áo mưa hoặc ô để tránh bị ướt.

Câu 4: Theo em, dự báo thời tiết có ích lợi gì ? (trang 64 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Dự báo thời tiết có nhiều lợi ích trong cuộc sống con người. Giúp chúng ta chủ động trong công việc và dự phòng để tránh những thiên tai xảy ra. Hạn chế thấp nhất sự thiệt hại về người và của. Đồng thời căn cứ vào thời tiết mà chủ động tiến hành công việc đúng mùa màng thời vụ …