Soạn bài: Tập đọc: Bé nhìn biển

Bài đọc

 Bé nhìn biển Nghỉ hè với bố Bé ra biển chơi Tưởng rằng biển nhỏ Mà to bằng trời.  Như con sông lớn Chỉ có một bờ Bãi giằng với sóng Chơi trò kéo co.  Phì phò như bễ Biển mệt thở rung Còng giơ gọng vó Định khiêng sóng lừng.  Nghìn con sóng khỏe Lon ta lon ton Biển to lớn thế Vẫn là trẻ con. TRẦN MẠNH HẢO 

- Bễ : dụng cụ của thợ rèn hay thợ kim hoàn, dùng để thụt hơi vào lò cho lửa cháy.

- Còng : giống cua nhỏ, sống ở ven biển.

- Sóng lừng : sóng lớn ở ngoài khơi xa.

Nội dung bài: Trong mắt bé, biển to, rộng mà ngộ nghĩnh như trẻ con

Câu 1: Tìm những câu thơ cho thấy biển rất rộng. (trang 65 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc khổ thơ 1, 2 và chỉ ra những câu thơ cho thấy biển rất rộng.

Trả lời:

Những câu thơ cho thấy biển rất rộng :

 Tưởng rằng biền nhỏ Mà to bằng trời … Như con sông lớn Chỉ có một bờ 

Câu 2: Những hình ảnh nào cho thấy biển giống như trẻ con ? (trang 65 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc khổ thơ 2, 4 và chỉ ra những hình ảnh cho thấy biển giống như trẻ con.

Trả lời:

- Hình ảnh cho thấy biển giống như trẻ con là : bãi với sóng chơi trò kéo co, nghìn con sóng khỏe chạy lon ton.

Câu 3: Em thích khổ thơ nào nhất ? Vì sao ? (trang 65 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy lựa chọn khổ thơ mình thích và nói rõ lí do

Trả lời:

Em thích khổ thơ thứ tư nhất. Qua đôi mắt hồn nhiên của bạn nhỏ, biển tuy rất rộng lớn nhưng vẫn là đứa trẻ con.