Soạn bài: Tập đọc: Cò và Cuốc

Bài đọc

Cò và Cuốc

Cò đang lội ruộng bắt tép. Cuốc thấy vậy từ trong bụi rậm lần ra, hỏi:

- Chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao?

Cò vui vẻ trả lời:

- Khi làm việc, ngại gì bẩn hở chị?

Cuốc bảo:

- Em sống trong bụi cây dưới đất, nhìn lên trời xanh, thấy các anh chị trắng phau phau, đôi cánh dập dờn như múa, không nghĩ cũng có lúc chị phải khó nhọc thế này.

Cò trả lời:

- Phải có lúc vất vả lội bùn mới có khi được thảnh thơi bay lên trời cao. Còn áo bẩn muốn sạch thì khó gì!

Kiếm ăn xong, Cò tắm rửa, tấm áo lại trắng tinh, rồi cất cánh bay, đôi cánh dập dờn như múa.

Theo NGUYỄN ĐÌNH QUẢNG

- Cuốc : loài chim nhỏ, sống ở bụi cây gần nước, chỉ bay là là mặt đất, thường kêu “cuốc, cuốc”.

- Trắng phau phau : trắng hoàn toàn, không có vệt màu khác.

- Thảnh thơi : nhàn, không lo nghĩ nhiều.

Nội dung bài: Phải lao động vất vả mới có lúc thảnh thơi, vui sướng.

Câu 1: Thấy Cò lội ruộng, Cuốc hỏi thế nào ? (trang 38 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc câu hỏi của Cuốc ở đầu truyện.

Trả lời:

Thấy Cò lội ruộng, Cuốc hỏi: Chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao ?

Câu 2: Vì sao Cuốc lại hỏi như vậy ? (trang 38 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc đoạn sau để xem thắc mắc của Cuốc: Từ đầu... chị phải khó nhọc thế này.

Trả lời:

Cuốc hỏi như vậy vì nó thấy hàng ngày nhìn lên trời xanh, thấy Cò trắng phau phau, đôi cánh dập dờn như múa, không nghĩ có lúc Cò lại khó nhọc lội bùn, bắt tép như vậy.

Câu 3: Câu trả lời của Cò chứa một lời khuyên. Lời khuyên ấy là gì ? (trang 38 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc câu trả lời của Cò ở cuối truyện.

Trả lời:

Câu trả lời của Cò chứa một lời khuyên, đó là : phải có lúc lao động vất vả mới có lúc thảnh thơi, sung sướng.