Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về loài chim

Câu 1: Nói tên các loài chim trong những tranh sau : (trang 35 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

(đại bàng, cú mèo, chim sẻ, sáo sậu, cò, chào mào, vẹt)

Trả lời:

1. chào mào     2. chim sẻ     3. cò

4. đại bàng     5. vẹt

6. sáo sậu     7. cú mèo

Câu 2: Hãy gọi tên loài chim thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây : (trang 36 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

(vẹt, quạ, khướu, cú, cắt)

Trả lời:

a) Đen như quạ

b) Hôi như cú

c) Nhanh như cắt

d) Nói như vẹt

e) Hót như khướu

Câu 3: Chép lại đoạn văn dưới đây cho đúng chính tả sau khi thay ô trống bằng dấu chấm hoặc dấu phẩy (trang 36 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

- Em đọc bài diễn cảm, ngắt nghỉ đúng nhịp để điền dấu chấm, dấu phẩy.

- Lưu ý: Sau dấu chấm phải viết hoa.

Trả lời:

Ngày xưa có đôi bạn Diệc và Cò. Chúng thường cùng ở, cùng ăn, cùng làm việc và đi chơi cùng nhau. Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng.