Soạn bài: Chính tả: Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Câu 1: Nghe – viết : Một trí khôn hơn trăm trí khôn (từ Một buổi sáng … đến lấy gậy thọc vào hang.) (trang 33 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Một buổi sáng, đôi bạn dạo chơi trên cánh đồng. Chợt thấy một người thợ săn, chúng cuống quýt nấp vào một cái hang. Nhưng người thợ săn đã thấy dấu chân của chúng. Ông reo lên: “Có mà trốn đằng trời!” Nói rồi, ông lấy gậy thọc vào hang.

? - Tìm câu nói của người thợ săn.

- Cho biết câu nói ấy được đặt trong dấu gì.

Trả lời:

Câu nói của người thợ săn : “Có mà trốn đằng trời !”

- Câu nói ấy được đặt trong dấu ngoặc kép.

Câu 2: Tìm các tiếng : (trang 33 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

a) Bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau :

- Kêu lên vì vui mừng : reo

- Cố dùng sức để lấy về : giật

- Rắc gạt xuống đất để mọc thành cây : gieo

b) Có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :

- Ngược lại với thật : giả

- Ngược lại với to : nhỏ

- Đường nhỏ và hẹp trong làng xóm, phố phường : ngõ

Câu 3: (trang 33 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

a) Điền vào chỗ trống r, d hay gi ?

Trả lời:

 Tiếng chim cùng bé tưới hoa Mát trong từng giọt nước hòa tiếng chim. Vòm cây xanh, đố bé tìm Tiếng nào riêng giữa trăm nghìn tiếng chung. ĐỊNH HẢI 

b) Ghi vào những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Trả lời:

 Vẳng từ vườn xa Chim cành thỏ thẻ Ríu ríu đầu nhà Tiếng bầy se sẻ.  Em đứng ngẩn ngơ Nghe bầy chim hót Bầu trời cao vút Trong lời chim ca. THANH QUẾ