Soạn bài: Tập đọc: Ông Mạnh thắng Thần Gió

Bài đọc

Ông Mạnh thắng Thần Gió

1. Ngày xưa, loài người chưa biết làm nhà, phải ở hang núi. Về sau, nhiều người về đồng bằng và ven biển sinh sống. Đây là nơi Thần Gió hoành hành.

2. Một hôm, Thần Gió gặp một người tên là Mạnh. Thần xô ôm Mạnh ngã lăn quay. Ông lồm cồm bò dậy, nổi giận quát :

- Thật độc ác !

Thần Gió bay đi với tiếng cười ngạo nghễ.

3. Từ đó, ông Mạnh quyết chống trả. Ông vào rừng lấy gỗ dựng nhà. Cả ba lần, nhà đều bị quật đổ. Cuối cùng, ông quyết định dựng một ngôi nhà thật vững chãi. Ông đẵn những cây gỗ lớn nhất làm cột, chọn những viên đá thật to làm tường.

Ngôi nhà đã làm xong. Đêm ấy, Thần gió lại đến đập cửa, thét :

4. Ngôi nhà đã làm xong. Đêm ấy, thần Gió lại đến đập cửa, thét :

- Mở cửa ra !

- Không ! Sáng mai ta sẽ mở cửa mời ông vào.

Sáng hôm sau, mặt trời lên, ông Mạnh mở cửa, thấy cây cối xung quanh đổ rạp. Rõ ràng đêm qua Thần Gió đã giận dữ, lồng lộn mà không thể xô đổ ngôi nhà.

5. Mấy tháng sau, Thần Gió đến nhà ông Mạnh, tỏ vẻ ăn năn. Ông Mạnh an ủi và mời Thần thỉnh thoảng tới chơi. Từ đó, Thần Gió thường đến thăm ông, đem cho ngôi nhà không khí mát lành từ biển cả và hương thơm ngào ngạt của các loài hoa.

Phỏng theo A-NHÔNG

(Hoàng Ánh dịch)

- Đồng bằng : vùng đất rộng, bằng phẳng.

- Hoành hành : làm nhiều điều ngang ngược trên khắp một vùng rộng, không kiêng nể ai.

- Ngạo nghễ : coi thường tất cả.

- Vững chãi : chắc chắn, khó lung lay.

- Đẵn : chặt

- Ăn năn : hối hận về lỗi lầm của mình.

Nội dung : Con người chiến thắng thiên nhiên nhờ quyết tâm và lao động. Con người cần sống thân ái, hòa thuận với thiên nhiên.

Câu 1: Thần Gió đã làm gì khiến ông Mạnh nổi giận ? (trang 14 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc đoạn 2 của truyện.

Trả lời:

Thần Gió xô ông Mạnh ngã lăn quay khiến ông nổi giận, rồi bay đi với tiếng cười ngạo nghễ.

Câu 2: Kể việc làm của ông Mạnh chống trả lại Thần Gió. (trang 14 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc đoạn 3 của truyện.

Trả lời:

Việc làm của ông Mạnh chống trả lại Thần Gió như sau : ông Mạnh vào rừng lẫy gỗ dựng nhà. Cả ba lần nhà đều bị quật đổ. Cuối cùng, ông quyết định dựng một ngôi nhà thật vững chãi. Ông đốn những cây gỗ lớn nhất làm cột, chọn những viên đá thật to làm tường.

Câu 3: Hình ảnh nào chứng tỏ Thần Gió phải bó tay ? (trang 14 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc đoạn 4 của truyện.

Trả lời:

Hình ảnh chứng tỏ Thần Gió phải bó tay : Đêm đó, Thần Gió đập cửa nhà ông Mạnh không được. Sáng hôm sau, ông thấy cây cối xung quanh đổ rạp. Chắc rằng đêm qua Thần Gió đã lồng lộn, giận dữ khi không thể xô đổ ngôi nhà.

Câu 4: Ông Mạnh đã làm gì để Thần Gió trở thành bạn của mình ? (trang 14 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc đoạn 5 của truyện.

Trả lời:

Để Thần Gió trở thành bạn của mình, ông Mạnh đã an ủi và mời thần thỉnh thoảng tới nhà chơi.

Câu 5: Ông Mạnh tương trưng cho ai ? Thần Gió tượng trưng cho cái gì ? (trang 14 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

Ông Mạnh tượng trưng cho con người, Thần Gió tượng trưng cho thiên nhiên.