Soạn bài: Chính tả: Mưa bóng mây

Câu 1: Nghe – viết : (trang 20 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

 Mưa bóng mây Cơn mưa nào lạ thế Thoáng qua rồi tạnh ngay Em về nhà hỏi mẹ Mẹ cười: “Mưa bóng mây.”  Cơn mưa rơi nho nhỏ Không làm ướt tóc ai Tay em che trang vở Mưa chẳng khắp bàn tay  Mưa yêu em mưa đến Dung dăng cùng đùa vui Mưa cũng làm nũng mẹ Vừa khóc xong đã cười.  TÔ ĐÔNG HẢI 

? Tìm các chữ có vần ươi, ươt, oang, ay trong bài chính tả.

Trả lời:

Trong bài chính tả :

- Chữ có vần ươi : cười

- Chữ có vần ươt : ướt

- Chữ có vần oang :thoáng

- Chữ có vần ay : ngay, tay

Câu 2: Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ? (trang 21 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

a)

-(sương, xương) : sương mù, cây xương rồng

- (sa, xa) : đất phù sa , đường xa

- (sót, xót) : xót xa, thiếu sót

b)

- (chiết, chiếc) : chiết cành, chiếc lá

- (tiết, tiếc) : nhớ tiếc, tiết kiệm

- (biết, biếc) : hiểu biết, xanh biếc