Soạn bài: Chính tả: Gió

Câu 1: Nghe – viết : Gió (trang 16 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

  Gió ở rất xa, rất rất xa,  Gió thích chơi thân với mọi nhà  Gió cù khe khẽ anh mèo mướp  Rủ đàn ong mật đến thăm hoa.  Gió đưa những cánh diều bay bổng  Gió ru cái ngủ đến la đà  Hình như gió cũng thèm ăn quả  Hết trèo cây bưởi lại trèo na…  NGÔ VĂN PHÚ  

? Tìm các chữ bắt đầu bằng r, gi, d (hoặc các chữ có dấu hỏi, dấu ngã) trong bài chính tả.

Trả lời:

Trong bài chính tả:

- Chữ bắt đầu bằng r: rất, rủ, ru.

- Chữ bắt đầu bằng gi: gió

- Chữ bắt đầu bằng d: diều

- Chữ có dấu hỏi: ở, rủ, bổng, ngủ, quả, bưởi.

- Chữ có dấu ngã: khẽ, những, cũng.

Câu 2: Điền vào chỗ trống : (trang 16 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

a) s hay x ?

Trả lời:

- hoa sen, xen lẫn,

- hoa súng, xúng xính.

b) iêt hay iêc ?

Trả lời:

- làm việc, bữa tiệc

- thời tiết, thương tiếc

Câu 3: Tìm các từ : (trang 16 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

a) Chứa tiếng có âm s hay âm x, có nghĩa như sau :

- Mùa đầu tiên trong bốn mùa : xuân

- Giọt nước đọng trên lá mỗi buổi sớm : sương

b) Chứa tiếng có vần iêt hay vần iêc, có nghĩa như sau :

- Nước chảy rất mạnh : xiết

- Tai nghe rất kém : điếc