Soạn bài: Chính tả: Người mẹ hiền

Câu 1: Tập chép : Người mẹ hiền (từ Vừa đau vừa xấu hổ … đến Chúng em xin lỗi cô.) (trang 65 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Vừa đau vừa xấu hổ, Nam bật khóc. Cô xoa đầu Nam và gọi Minh đang thập thò ở cửa lớp vào, nghiêm giọng hỏi:

- Từ nay các em có trốn học đi chơi nữa không?

Hai em cùng đáp:

- Thưa cô, không ạ. Chúng em xin lỗi cô.

? Trong bài chính tả có những dấu câu nào ?

- Trong bài chính tả có những dấu câu như: dấu chấm, dấu phẩy, dấu gạch ngang, dấu hai chấm, dấu chấm hỏi.

Câu 2: Điền vào chỗ trống ao hay au ? (trang 65 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

- Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

- Trèo cao ngã đau.

Câu 3: Điền vào chỗ trống: (trang 65 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy phân biệt r/d/gi, uôn/uông khi viết.

Trả lời:

a) r, d hay gi?

- con dao, tiếng rao hàng, giao bài tập về nhà.

- dè dặt, giặt giũ quần áo, chỉ có rặt một loài cá.

b) uôn hay uông ?

- Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.

- Không phải bò

Không phải trâu

Uống nước ao sâu

Lên cày ruộng cạn.

Câu đố