Soạn bài: Luyện từ và câu: Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy

Câu 1: Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong những câu sau: (trang 67 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy phân biệt từ chỉ hoạt động, trạng thái trong câu.

Trả lời:

a) Con trâu ăn cỏ.

b) Đàn bò uống nước dưới sông.

c) Mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ.

Câu 2: Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống: (trang 67 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em đọc bài thơ, quan sát hoạt động bắt chuột của chú mèo và điền từ thích hợp.

(giơ, đuổi, chạy, nhe, luồn)

Trả lời:

 Con mèo, con mèo  Đuổi theo con chuột  Giơ vuốt, nhe nanh  Con chuột chạy quanh  Luồn hang luồn hốc. 

Câu 3: Có thể đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong câu sau: (trang 67 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc diễn cảm từng câu và ngắt nhịp đúng để điền dấu phẩy.

Trả lời:

a) Lớp em học tập tốt, lao động tốt.

b) Cô giáo chúng em rất yêu thương, quý mến học sinh.

c) Chúng em luôn kính trọng, biết ơn các thầy giáo, cô giáo.