Soạn bài: Tập đọc: Đổi giày

Bài đọc

Đổi giày

Có cậu học trò nọ vội đến trường nên xỏ nhầm giày, một chiếc cao, một chiếc thấp. Bước tập tễnh trên đường, cậu lẩm bẩm:

- Quái lạ, sao hôm nay chân mình một bên dài, một bên ngắn? Hay là tại đường khấp khểnh?

Vừa tới sân trường, cậu gặp ngay thầy giáo. Thấy cậu bé đi chân thấp chân cao, thầy bảo:

- Em đi nhầm giày rồi. Về đổi giày đi cho dễ chịu!

Cậu bé chạy vội về nhà. Cậu lôi từ gầm giường ra hai chiếc giày, ngắm đi ngắm lại, rồi lắc đầu nói:

- Đôi này vẫn chiếc thấp, chiếc cao.

Theo TRUYỆN CƯỜI VIỆT NAM

Câu 1: Vì xỏ nhầm giày, bước đi của cậu bé như thế nào ? (trang 68 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em đọc đoạn đầu truyện.

Trả lời:

Vì xỏ nhầm giày, bước đi của cậu bé tập tễnh, bước thấp bước cao.

Câu 2: Khi thấy đi lại khó khăn, cậu bé nghĩ gì ? (trang 68 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Lời lẩm bẩm của cậu bé khi trên đường tới trường.

Trả lời:

Khi thấy đi lại khó khăn, cậu bé nghĩ chân mình một bên dài, một bên ngắn hoặc đường khấp khểnh.

Câu 3: Cậu bé thấy hai chiếc giày ở nhà như thế nào ? (trang 68 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em đọc đoạn cuối truyện.

Trả lời:

Cậu bé thấy hai chiếc giày ở nhà vẫn chiếc thấp, chiếc cao.

Câu 4: Em sẽ nói thế nào để giúp cậu bé chọn được hai chiếc giày cùng đôi ? (trang 68 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Để giúp cậu bé chọn được hai chiếc giày cùng đôi, em sẽ nói :

- Bạn hãy đặt 4 chiếc giày trước mặt và hãy chọn ra 2 chiếc giống nhau để đi.