Soạn bài: Chính tả: Bím tóc đuôi sam

Câu 1: Tập chép: Bím tóc đuôi sam (từ Thầy giáo nhìn hai bím tóc … đến em sẽ không khóc nữa.) (trang 33 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Thầy giáo nhìn hai bím tóc xinh xinh của Hà, vui vẻ nói:

- Đừng khóc, tóc em đẹp lắm!

Hà ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, hỏi:

- Thật không ạ?

- Thật chứ!

Nghe thầy nói thế, Hà nín hẳn:

- Thưa thầy, em sẽ không khóc nữa.

? Bài chính tả có những dấu câu gì?

- Bài chính tả có những dấu câu : dấu hai chấm, dấu gạch ngang, dấu chấm than, dấu chấm, dấu phẩy.

Câu 2: Điền vào chỗ trống iên hay yên ? (trang 33 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

- Viết yên khi chữ ghi tiếng. Ví dụ: yên tĩnh, chim yến,...

- Viết iên khi là vần của tiếng. Ví dụ: bệnh viện, tiên tiến,...

Trả lời:

yên ổn, cô tiên, chim yến, thiếu niên

Câu 3: Điền vào chỗ trống: (trang 33 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy phân biệt r/d/gi, ân/âng khi viết

a) r, d hay gi ?

Trả lời:

da dẻ, cụ già, ra vào, cặp da.

b) ân hay âng ?

Trả lời:

vâng lời, bạn thân, nhà tầng, bàn chân.