Soạn bài: Tập đọc: Mít làm thơ (tiếp theo)

Bài đọc

Mít làm thơ

(Tiếp theo)

Mít gọi Biết Tuốt, Nhanh Nhảu, Ngộ Nhỡ đến, tặng môi bạn mấy câu thơ. Thoạt tiên là thơ về Biết Tuốt :

Một hôm đi dạo qua dòng suối

Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối.

Biết Tuốt la lên :

- Tớ nhảy qua con cá chuối bao giờ ?

- Nói cho có vần thôi ! - Mít giải thích.

- Muốn cho có vần thì được nói sai sự thật à ? Cậu hãy đọc thơ về những bạn khác xem nào !

- Đây là thơ tặng Nhanh Nhảu :

Nhanh Nhảu đói, thật tội

Nuốt chửng bàn là nguội.

- Còn đây là thơ về Ngộ Nhỡ :

Có cái bánh nhân mỡ

Dưới gối cậu Ngộ Nhỡ.

Ba cậu bạn nghe xong cùng hét toáng lên. Họ cho là Mít chế giễu họ và dọa không chơi với Mít nữa.

Đó là lần đầu tiên Mít làm thơ.

Theo NÔ-XỐP

(Vũ Ngọc Bình dịch)

- Cá chuối ( cá quả, cá lóc, cá tràu ) : loài cá sống ở nước ngọt, thân tròn, dài.

- Chế giễu : đem ra làm trò cười.

- Nuốt chửng : nuốt mà không nhai.

Câu 1: Mít tặng Biết Tuốt, Nhanh Nhảu và Ngộ Nhỡ những câu thơ như thế nào ? (trang 37 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc truyện và chú ý những câu thơ Mit dành tặng 3 bạn.

Trả lời:

Mít tặng Biết Tuốt, Nhanh Nhảu và Ngộ Nhỡ những câu thơ như sau :

- Tặng Biết Tuốt :

Một hôm đi dạo qua dòng suối

Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối.

- Tặng Nhanh Nhảu :

Nhanh Nhảu đói, thật tội

Nuốt chửng bàn là nguội.

- Tặng Ngộ Nhỡ :

Có cái bánh nhân mỡ

Dưới gối cậu Ngộ Nhỡ.

Câu 2: Vì sao các bạn tỏ thái độ giận dỗi với Mít ? (trang 37 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc phần cuối truyện.

Trả lời:

Các bạn tỏ thái độ giận dỗi với Mít vì cho rằng cậu ấy viết toàn những điều không có thật để chế giễu, trêu chọc mọi người.

Câu 3: Hãy nói vài câu bênh vực cho Mít. (trang 37 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Những vần thơ Mít dành tặng 3 bạn không phải là lời chế giễu. Từ đó, em hãy nói lời bện vực cho Mít.

Trả lời:

- Không phải Mít chế giễu các bạn. Lỗi là vì Mít mới học làm thơ.

- Vì Mít thấy những câu thơ đó rất hài hước nên muốn đọc cho các bạn vui. Mít không giễu cợt các bạn.