Soạn bài: Chính tả: Bé Hoa

Câu 1: Nghe – viết: Bé Hoa ( từ Bây giờ, Hoa đã là chị … đến đưa võng ru em ngủ.) (trang 125 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Bây giờ, Hoa đã là chị rồi. Mẹ có thêm em Nụ. Em Nụ môi đỏ hồng, trông yêu lắm. Em đã lớn lên nhiều. Em ngủ ít hơn trước. Có lúc, mắt em mở to, tròn và đen láy. Em cứ nhìn Hoa mãi. Hoa yêu em và rất thích đưa võng ru em ngủ.

Câu 2: Tìm những từ có tiếng chứa vần ai hoặc ay : (trang 125 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc kĩ gợi ý và tìm từ thích hợp.

Trả lời:

a) Chỉ sự di chuyển trên không : bay

b) Chỉ nước tuôn thành dòng : chảy

c) Trái nghĩa với đúng : sai

Câu 3: Điền vào chỗ trống : (trang 125 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy phân biệt s/x, ăt/ăc khi viết.

Trả lời:

a) s hay x ?

Trả lời:

sắp xếp, xếp hàng, sáng sủa, xôn xao.

b) ât hay âc ?

Trả lời:

giấc ngủ, thật thà, chủ nhật, nhấc lên.