Soạn bài: Tập đọc: Bé Hoa

Bài đọc

Bé Hoa

Bây giờ, Hoa đã là chị rồi. Mẹ có thêm em Nụ. Em Nụ môi đỏ hồng, trông yêu lắm. Em đã lớn lên nhiều. Em ít ngủ hơn trước. Có lúc, mắt em mở to, tròn và đen láy. Em cứ nhìn Hoa mãi. Hoa yêu em và rất thích đưa võng ru em ngủ.

Đêm nay, Hoa hát hết các bài hát mà mẹ chưa về. Từ ngày bố đi công tác xa, mẹ bận việc nhiều hơn. Em Nụ đã ngủ. Hoa lấy giấy bút viết thư cho bố. Vặn to đèn, em ngồi trên ghế, nắn nót viết từng chữ :

Bố ạ,

Em Nụ ở nhà ngoan lắm. Em ngủ cũng ngoan nữa. Con đã hết các bài hát ru em rồi. Bao giờ bố về, bố dạy thêm bài khác cho con. Dạy bài dài dài, bố nhé !

Theo VIỆT TÂM

- Đen láy : (màu mắt) đen và sáng long lanh.

Nội dung bài : Bé Hoa rất yêu thương em, bé còn chăm sóc em, giúp đỡ bố mẹ.

Câu 1: Em biết những gì về gia đình Hoa ? (trang 122 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em đọc bài và cho biết gia đình Hoa gồm có bao nhiêu người.

Trả lời:

Những điều em biết về gia đình Hoa

Gia đình Hoa gồm 4 người : bố, mẹ, Hoa và em Nụ vẫn còn nhỏ.

Câu 2: Em Nụ đáng yêu như thế nào ? (trang 122 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc đoạn sau: Từ đầu... tới ru em ngủ.

Trả lời:

Em Nụ rất đáng yêu : Môi em đỏ hồng, mắt to tròn và đen láy.

Câu 3: Hoa đã làm gì để giúp bố mẹ ? (trang 122 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc bài và chỉ ra việc làm của Hoa.

Trả lời:

Hoa đã ru em và trông em để giúp bố mẹ.

Câu 4: Trong thư gửi bố, Hoa kể chuyện gì, nêu mong muốn gì ? (trang 122 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc bức thư cuối bài Hoa viết cho bố.

Trả lời:

Trong thư gửi bố:

- Hoa kể : em Nụ rất ngoan, Hoa đã học hết các bài hát ru em.

- Hoa mong bố sẽ dạy cho em thêm nhiều bài hát nữa.