Soạn bài: Chính tả: Hai anh em

Câu 1: Tập chép : Hai anh em ( từ Đêm hôm ấy … đến của anh.) (trang 120 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Đêm hôm ấy, người em nghĩ: “Anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu phần lúa của mình cũng bằng phần của anh thì thật không công bằng”. Nghĩ vậy, người em ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh.

? Tìm những câu nói lên suy nghĩ của người em trong bài chính tả.

- Những câu nói lên suy nghĩ của người em: "Anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu phần lúa của mình cũng bằng phần của anh thì thật không công bằng."

? Suy nghĩ của người em được ghi với những dấu câu nào ?

- Suy nghĩ của người em được ghi sau dấu hai chấm và trong dấu ngoặc kép.

Câu 2: Tìm 2 từ có tiếng chứa vần ai, 2 từ có tiếng chứa vần ay. (trang 120 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy phân biệt ai/ay khi nói, khi viết.

Trả lời:

- Từ có tiếng chứa vần ai : bài học, bãi biển, đãi gạo, chiều dài, cái gai, bé gái, số hai, hài hước, hái hoa, sợ hãi, hãm hại, lái xe, ngày mai, mái nhà, mài dao,…

- Từ có tiếng chứa vần ay : bay cao, số bảy, vị cay, cày cấy, đôi giày, giãy nảy, gảy đàn, hay ho, xe máy, hôm nay, ban nãy, nhảy nhót , vay mượn, …

Câu 3: Tìm các từ : (trang 120 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc kĩ phần gợi ý và tìm từ thích hợp.

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hay x :

- Chỉ thầy thuốc : bác sĩ.

- Chỉ tên một loài chim : chim sẻ

- Trái nghĩa với đẹp : xấu

b) Chứa tiếng có vần ât hay âc :

- Trái nghĩa với còn : mất

- Chỉ động tác ra hiệu đồng ý bằng đầu : gật

- Chỉ chỗ đặt chân để bước lên thềm nhà (hoặc cầu thang) : bậc