Soạn bài: Tập đọc: Tiếng võng kêu

Bài đọc

 Tiếng võng kêu (Trích) Kẽo cà kẽo kẹt Kẽo cà kẽo kẹt Tay em đưa đều Ba gian nhà nhỏ Đầy tiếng võng kêu.  Kẽo cà kẽo kẹt Bé Giang ngủ rồi Tóc bay phơ phất Vương vương nụ cười. Trong giấc mơ em Có gặp con cò Lặn lội bờ sông ? Có gặp cánh bướm Mênh mông, mênh mông ? Em ơi cứ ngủ Tay anh đưa đều Ba gian nhà nhỏ Đầy tiếng võng kêu Kẽo cà kẽo kẹt   Kẽo cà kẽo kẹt    Kẽo cà      Kẽo kẹt... TRẦN ĐĂNG KHOA 

- Gian: một phần của nhà, có cột hoặc tường ngăn với phần khác.

- Phơ phất: bay qua bay lại theo gió.

- Vương vương: còn lại một ít, ở đây ý nói còn giữ lại nụ cười.

Nội dung bài : Tình yêu của người anh dành cho em gái.

Câu 1: Bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì ? (trang 118 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc đoạn 1 của bài thơ.

Trả lời:

Bạn nhỏ trong bài thơ đang ru em ngủ.

Câu 2: Cho biết mỗi ý sau đây được nói trong những câu thơ nào ? (trang 118 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc bài thơ và xem nội dung chính của từng đoạn.

Trả lời:

a) Đưa võng ru em.

 Kẽo cà kẽo kẹt Kẽo cà kẽo kẹt Tay em đưa đều Ba gian nhà nhỏ Đầy tiếng võng kêu. 

b) Ngắm em ngủ.

 Bé Giang ngủ rồi Tóc bay phơ phất Vương vương nụ cười. 

c) Đoán em bé mơ thấy gì.

 Trong giấc mơ em Có gặp con cò Lặn lội bờ sông ? Có gặp cánh bướm Mênh mông mênh mông ? 

Câu 3: Những từ ngữ nào tả em bé đang ngủ rất đáng yêu ? (trang 118 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc đoạn thơ 2.

Trả lời:

Những từ ngữ tả em bé đang ngủ rất đáng yêu: tóc bay phơ phất, vương vương nụ cười.

Câu 4: Học thuộc lòng những khổ thơ em thích. (trang 118 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Hãy chọn khổ thơ em thích và học thuộc lòng.