Soạn bài: Chính tả: Tiếng võng kêu

Câu 1: Tập chép : Tiếng võng kêu (trang 118 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

  Kẽo cà kẽo kẹt  Bé Giang ngủ rồi  Tóc bay phơ phất  Vương vương nụ cười.  Trong giấc mơ em  Có gặp con cò  Lặn lội bờ sông ?  Có gặp cánh bướm  Mênh mông, mênh mông?  

? Chữ đầu các dòng thơ viết thế nào ?

- Chữ đầu các dòng thơ được viết hoa.

Câu 2: Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ? (trang 118 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy phân biệt l/n, i/iê, ăt/ăc khi viết.

Trả lời:

a)

(lấp, nấp) : lấp lánh

(lặng, nặng) : nặng nề

(lanh, nanh) : lanh lợi

(lóng, nóng) : nóng nảy

b)

(tin, tiên) : tin cậy

(tìm, tiềm) : tìm tòi

(khim, khiêm) : khiêm tốn

(mịt, miệt) : miệt mài

c)

(thắt, thắc) : thắc mắc

(chắt, chắc) : chắc chắn

(nhặt, nhặc) : nhặt nhạnh