Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi

Câu 1: Tìm những từ chỉ người trong gia đình, họ hàng ở câu chuyện “Sáng kiến của bé Hà”: (trang 82 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc truyện và chú ý từ chỉ người trong gia đình, họ hàng.

Trả lời:

Bố, ông, bà, con, mẹ, cụ già, con, cháu, cô, chú

Câu 2: Kể thêm các từ chỉ người trong gia đình, họ hàng mà em biết. (trang 82 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Dựa vào cách xưng hô của em với mọi người trong gia đình và họ hàng để tìm từ thích hợp.

Trả lời:

Anh, chị, bác, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh rể, dì, thím, cậu, mợ, …

Câu 3: Xếp vào mỗi nhóm sau một từ chỉ người trong gia đình, họ hàng mà em biết: (trang 82 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy phân biệt những người thuộc họ nội và họ ngoại.

Trả lời:

a) Họ nội: ông nội, bà nội, chú, thím,…

b) Họ ngoại: ông ngoại, bà ngoại, cậu mợ, dì,…

Câu 4: Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống? (trang 82 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

- Dấu chấm dùng để kết thúc câu kể.

- Dấu chấm hỏi dùng để kết thúc câu hỏi.

Trả lời:

Nam nhờ chị viết thư thăm ông bà vì em vừa mới vào lớp 1, chưa biết viết. Viết xong thư, chị hỏi :

- Em còn muốn nói thêm gì nữa không ?

Câu bé đáp :

- Dạ có. Chị viết hộ em vào cuối thư : “Xin lỗi ông bà vì chữ cháu xấu và nhiều lỗi chính tả.”