Soạn bài: Chính tả: Ngày lễ

Câu 1: Tập chép : (trang 79 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Ngày lễ

Ngày 8 tháng 3 hằng năm là Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngày 1 tháng 5 là Ngày Quốc tế Lao động. Ngày 1 tháng 6 là Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Còn ngày 1 tháng 10 được lấy làm Ngày Quốc tế Người cao tuổi.

? Những chữ nào trong tên các ngày lễ nói trên được viết hoa?

- Những chữ trong tên các ngày lễ trên được viết hoa đó là : Ngày, Quốc, Phụ, Lao, Thiếu, Người.

Câu 2: Điền vào chỗ trống c hay k? (trang 79 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

- Viết k khi đứng trước âm i, e, ê.

- Viết c khi đứng trước các âm còn lại.

Trả lời:

con cá, con kiến, cây cầu, dòng kênh.

Câu 3: Điền vào chỗ trống : (trang 79 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy phân biệt l/n, dấu hỏi/dấu ngã khi viết.

Trả lời:

a) l hay n ?

lo sợ, ăn no, hoa lan, thuyền nan

b) nghỉ hay nghĩ ?

nghỉ học, lo nghĩ, nghỉ ngơi, ngẫm nghĩ