Soạn bài: Tập đọc: Thương ông

Bài đọc

 Thương ông (Trích) Ông bị đau chân Nó sưng nó tấy Đi phải chống gậy. Việt chơi ngoài sân Lon ton lại gần : - Ông vịn vai cháu, Cháu đỡ ông lên. Ông bước lên thềm : - Hoan hô thằng bé ! Bé thế mà khoẻ Vì nó thương ông.  Đôi mắt sáng trong Việt ta thủ thỉ : - Khi nào ông đau Ông nói mấy câu "Không đau ! Không đau !" Dù đau đến đâu, Khỏi ngay lập tức.  Ông phải phì cười : - Ừ, ông theo lời Thử xem có nghiệm : “Không đau ! Không đau !” Và ông gật đầu : - Khỏi rồi ! Tài nhỉ ! Việt ta thích chí: - Cháu đã bảo mà...! Và móc túi ra: - Biếu ông cái kẹo ! TÚ MỠ 

- Thủ thỉ: nói nhỏ nhẹ, tình cảm.

- Thử xem có nghiệm: thử xem có đúng không.

- Thích chí: rất vui vẻ, bằng lòng.

Nội dung bài: Việt còn nhỏ nhưng đã biết thương ông. Bài thơ khuyên các em phải biết thương yêu ông bà của mình, nhất là biết chăm sóc ông bà khi ốm đau, già yếu.

Câu 1: Chân ông đau như thế nào ? (trang 84 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc khổ 1 của bài thơ.

Trả lời:

Chân ông bị sưng, tấy. Đi lại ông phải chống gậy.

Câu 2: Bé Việt đã làm những gì để giúp và an ủi ông ? (trang 84 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc khổ thơ 1, 3, 4, chú ý hành động giúp đỡ ông của Việt.

Trả lời:

a) Trong khổ thơ 1 : Việt đưa vai cho vịn rồi đỡ ông lên thềm.

b) Trong khổ thơ 3 : Việt nói : Khi nào ông đau, ông nói mấy câu “Không đau ! không đau !”

c) Trong khổ thơ 4: Việt biếu ông cái kẹo.

Câu 3: Tìm những câu thơ cho thấy nhờ bé Việt, ông quên cả đau (khổ thơ 3 và 4).

Trả lời:

+ Ông phải phì cười

+ Và ông gật đầu :

- Khỏi rồi ! Tài nhỉ !