Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về Bác Hồ

Câu 1: Tìm các từ ngữ : (trang 104 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

a) Nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi.

Trả lời:

Thương yêu, yêu thương, yêu quý, quý mến, quan tâm, chăm sóc, chăm lo...

b) Nói lên tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ.

Trả lời:

Biết ơn, kính yêu, kính trọng, tôn kính, nhớ ơn, thương nhớ, nhớ thương...

Câu 2: Đặt câu với mỗi từ em tìm được ở bài tập 1. (trang 104 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

- Bác Hồ thường xuyên quan tâm, chăm lo cho tương lai của thiếu nhi Việt Nam. Tết Trung Thu nào Bác cũng gửi thư và quà cho các cháu.

- Thiếu nhi Việt Nam đời đời nhớ ơn công lao trời biển của Bác Hồ.

Câu 3: Mỗi tranh dưới đây kể một hoạt động của thiếu nhi kỉ niệm ngày sinh của Bác Hồ. Em hãy ghi lại hoạt động trong mỗi tranh bằng một câu. (trang 104 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

- Tranh 1 : Các bạn thiếu nhi vào lăng viếng Bác.

- Tranh 2 : Các bạn thiếu nhi dâng hoa trước tượng đài của Bác.

- Tranh 3 : Thiếu nhi Việt Nam hăng hái tham gia trồng cây kỉ niệm ngày sinh nhật Bác.