Soạn bài: Chính tả: Ai ngoan sẽ được thưởng

Câu 1: Nghe – viết : Ai ngoan sẽ được thưởng (từ Một buổi sáng … đến da Bác hồng hào.) (trang 102 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Một buổi sáng, Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng. Vừa thấy Bác, các em nhỏ đã chạy ùa tới, quây quanh Bác. Ai cũng muốn nhìn Bác cho thật rõ.

Bác đi giữa đoàn học sinh, tay dắt hai em nhỏ nhất. Mắt Bác sáng, da Bác hồng hào.

? Tìm và tập viết tên riêng trong bài chính tả.

Tên riêng trong bài chính tả là : Bác Hồ, Bác

Câu 2: Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ? (trang 102 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

a)

- (chúc, trúc) : cây trúc, chúc mừng

- (chở, trở) : trở lại, che chở

b)

- (bệt, bệch) : ngồi bệt, trắng bệch

- (chết, chếch) : chênh chếch, đồng hồ chết