Văn mẫu: Từ ấy (Tố Hữu)

Đề bài: Phân tích bài thơ "Từ ấy" của Tố Hữu Dàn ý mẫuI. MỞ BÀI1. Hoàn cảnh ra đời    Từ ấy là bài thơ có ý nghĩa mở đầu cho con đường cách mạng, con đường thi ca của Tố Hữu, là cái mốc đánh dấu thời điểm (1937) và được kết nạp Đảng năm 1938 - Tố Hữu giác ngộ và gặp ánh sáng lí tưởng cộng sản. Đó cũng chính là tuyên ngôn nghệ thuật của Tố Hữu. Tự nhận định về
Đề bài: Phân tích bài thơ "Từ ấy" của Tố Hữu. Dàn ý mẫuI. MỞ BÀI1. Hoàn cảnh ra đời   Từ ấy là bài thơ có ý nghĩa mở đầu cho con đường cách mạng, con đường thi ca của Tố Hữu, là cái mốc đánh dấu thời điểm (1937) và được kết nạp Đảng năm 1938 - Tố Hữu giác ngộ và gặp ánh sáng lí tưởng cộng sản. Đó cũng chính là tuyên ngôn nghệ thuật của Tố Hữu. Tự nhận định về
Đề bài: Phân tích bài thơ "Từ ấy" ấy của Tố Hữu. Dàn ý mẫu1. Tác giả   - Tố Hữu là bút danh của Nguyễn Kim Thành sinh năm 1920 tại Thừa Thiên - Huế. Ông là nhà thơ lớn của nền thi ca cách mạng Việt Nam. Cuộc đời thơ của Tố Hữu gắn liền với cuộc đời cách mạng của ông.   - Tác phẩm "Từ ấy" (1937 - 1946), "Việt Bắc" (1954) ,"Gió lộng", (1961), "Ra trận" (1972), "Máu và hoa" (1977)...2.
Đề bài: : Phân tích bài thơ "Từ ấy" của Tố Hữu Bài văn mẫu   Tố Hữu là nhà thơ lớn trong thời đại chúng ta. Với ông, con đường cách mạng cũng là con đường thơ, Năm 1938,, mới 18 tuổi, nhà thơ được vinh dự trở thành người chiến sĩ cộng sản của Đảng. Bài thơ "Từ ấy" vang lên như một tiếng reo vui thể hiện niềm vui sướng tự hào của một thanh niên học sinh yêu nước bắt gặp ánh
Đề bài: Phân tích bài thơ “Từ ấy” của Tố Hữu Bài văn mẫuTố Hữu ngọn cờ chiến đấu của thơ ca cách mạng Việt Nam. Tiếng thơ của ông mang đậm chất trữ tình, chính trị. Cả đời thơ Tố Hữu dường như chỉ ca ngợi Đảng, Bác Hồ và nhân dân Việt Nam. Đọc thơ ông ta thấy từng sự kiện lịch sử được hiện lên, trong đó một mốc son quan trọng đánh dấu cuộc đời cách mạng nhà thơ
Đề bài: Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu Bài văn mẫu    Tố Hữu gương mặt quen thuộc của thơ ca cách mạng Việt Nam. Đối với ông thơ không chỉ dùng để bày tỏ tình cảm, mà nó còn dùng để cổ vũ, tuyên truyền cho chiến đấu. Tố Hữu để lại sự nhiệp phong phú, đồ sộ, ngay từ tập thơ đầu tay – Từ ấy đã gây ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc. Bài thơ Từ ấy là cảm xúc
Đề bài: Phân tích bài thơ "Từ ấy" của Tố Hữu Bài văn mẫu   Tâm trạng của Tố Hữu khi bắt gặp lí tưởng cộng sản   Mở đầu bài thơ, Tố Hữu kể lại một kỉ niệm của cuộc đời bằng bút pháp tự sự :     Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ     Mặt trời chân lí chói qua tim   Từ ấy là mốc thời gian có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Tố Hữu. Vào