Văn mẫu: Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V.Huy-Gô)

Đề bài: Phân tích Người cầm quyền khôi phục uy quyềnBài văn mẫu 1Vích-to-Huy-gô nhà thơ, nhà văn nở rộ và soi rọi cho nền văn học Pháp từ đầu thế kỉ XIX cho đến nay. Ông có thể được coi là chủ soái của thể loại tiểu thuyết với tác phẩm nổi tiếng là “Những người khốn khổ” thấm đượm tinh thần nhân văn, nhân đạo cao cả. Tiêu biểu hơn hết là đoạn trích “Người cầm quyền
Đề bài: Phân tích phần kết của đọan trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V. Huy-gô) từ "Giăng Van-giăng tì khuỷu tay" đến hết). Từ đó, nêu nhận xét về nghệ thuật lãng mạn.Bài văn mẫu   Một không khí thiêng liêng được thể hiện qua sự im lặng gần như tuyệt đối của không gian căn phòng nơi Phăng tin chết. Đồng thời sự thiêng liêng đó cũng được thể hiện qua các hành vi của
Đề bài: Phân tích đoạn trích “Người cầm quyền khôi phục uy quyền” của V. Huy-gôBài văn mẫuVích-to-Huy-gô nhà thơ, nhà văn nở rộ và soi rọi cho nền văn học Pháp từ đầu thế kỉ XIX cho đến nay. Ông có thể được coi là chủ soái của thể loại tiểu thuyết với tác phẩm nổi tiếng là “Những người khốn khổ” thấm đượm tinh thần nhân văn, nhân đạo cao cả. Tiêu biểu hơn hết là đoạn
Đề bài: Phân tích Người cầm quyền khôi phục uy quyềnBài văn mẫu    V.Huy-gô là một con người đa tài, ông không chỉ là một nhà thơ mà còn là nhà tiểu thuyết, nhà soạn kịch,… ở lĩnh vực nào ông cũng để lại những tác phẩm xuất sắc. Tuy xuất thân từ gia đình hoàng tộc nhưng bản thân ông lại luôn đứng về phía nhân dân, chống lại chính quyền phong kiến. Những người khốn khổ là tác
Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn phân tích đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền trong Những người khốn khổ của Vích-to Huy-gô.Bài văn mẫu   Vích-to Huy-gô (1802 – 1885) là nhà thơ, nhà văn lãng mạn lớn của nước Pháp thế kỉ XIX, được công nhận là Danh nhân văn hóa thế giới. Trong suốt cuộc đời, ông nhiệt tình tham gia những hoạt động chính trị và xã hội vì sự tiến bộ của
Đề bài: Nguời cầm quyền khôi phục uy quyền (trích Những người khốn khổ của Vích- to Huy-gô) là đoạn trích thể hiện tập trung cảm hứng phê phán và xót thương, phê phán sự tàn ác, và nhân đạo và xót thương những con người khốn khổ. Anh (chị) hãy phân tích đoạn trích để làm sáng tỏ, điều đó.Bài văn mẫu   Vích-to Huy-gô đã chứng kiến những biến- động lớn lao của nước Pháp gần