Văn mẫu: Xin lập khoa luật (Nguyễn Trường Tộ)

Đề bài: Giới thiệu một vài nét về Nguyễn Trường Tộ và tác phẩm "Xin lập khoa luậtBài văn mẫuI. TÁC GIẢ   - Nguyễn Trường Tộ (1830 – 1871) là một tri thức yêu nước và theo đạo Thiên Chúa. Ông là người làng Bùi Chu, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Nguyễn Trường Tộ sớm được tiếp xúc với tư tưởng phương Tây nên ông có nhiều tư tưởng tiến bộ, Ông đã dâng lên vua Tự
Đề bài: Phân tích tác phẩm "Xin lập khoa luật" trích Tế cấp bát điều của Nguyễn Trường TộBài văn mẫuNguyễn Trường Tộ đặt vấn đề phải lập khoa luật   Cách vào đề của Nguyễn Trường Tộ là trực tiếp, trực diện cốt để nêu bật tầm quan trọng của luật trong cuộc sống, vai trò của luật đối với bất kì ai - dù là người đó làm quan hay là dân thường: "Bất luận quan hay dân, mọi