Văn mẫu: Vào phủ Chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự)

Đề bài: Phân tích đoạn trích "Vào phủ chúa Trịnh" của Lê Hữu Trác. Dàn ý mẫuI. Mở bài- Giới thiệu những nét tiêu biểu về cuộc đời của tác giả Lê Hữu Trác: một tác giả được biết đến không chỉ là một danh y nổi tiếng mà còn là một nhà văn, nhà thơ với những đóng góp đáng ghi nhận cho nền văn học nước nhà - Đoạn trích Vào phủ chúa trịnh ghi lại một lần được truyền tới
Đề bài: Viết dàn ý phân tích đoạn trích "Vào phủ Chúa Trịnh" của Lê Hữu Trác. Dàn ý mẫuI. Mở bài - Giới thiệu những nét tiêu biểu về cuộc đời của tác giả Lê Hữu Trác: một tác giả được biết đến không chỉ là một danh y nổi tiếng mà còn là một nhà văn, nhà thơ với những đóng góp đáng ghi nhận cho nền văn học nước nhà- Đoạn trích Vào phủ chúa trịnh ghi lại một lần được
Đề bài: Phân tích trích đoạn "Vào phủ chúa Trịnh" trong "Thượng Kinh kí sự" của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Bài văn mẫu   Lê Hữu Trác (1720-1791) hiệu là Hải Thượng Lãn Ông, một đại danh y của Đại Việt. Ngoài những trước tác về y học trong bộ "Y tông tâm lĩnh" gồm 66 quyển, ông còn để lại nhiều thơ văn, trong đó có tác phẩm độc đáo "Thượng kình kí sự" Thơ văn của Lãn Ồng
Đề bài: Phân tích đoạn trích "Vào phủ chúa Trịnh" của Lê Hữu Trác. Bài văn mẫu    Lê Hữu Trác là nhà y học, nhà văn nhà thơ lớn cuối thế kỉ XVIII. Trong sự nghiệp sáng tác văn học, tác phẩm “Thượng kinh kí sự” là tác phẩm nổi bật nhất của ông. Tác phẩm đã phơi bày hiện thực đời sống xã hội cuối thế kỉ XVIII, đặc biệt là đời sống xa hoa trong phủ chúa. Tất cả những nét
Đề bài: Phân tích đoạn trích “Vào phủ Chúa Trịnh” của Lê Hữu Trác. Bài văn mẫuKí là thể loại văn xuôi tự sự dùng để ghi chép những sự việc có thật và bộc lộ tình cảm, tư tưởng của người viết phản ánh hiện thực cuộc sống theo cách riêng của mình. Nhắc đến thể kí không thể không nhắc đến Lê Hữu Trác một danh y nổi tiếng với bộ Hải Thượng y tông lĩnh_cuốn bách khoa toàn