Văn mẫu: Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến

Đề bài: Cảm nhận về bài thơ "Khóc Dương Khuê" của nhà thơ Nguyễn Khuyến.Bài văn mẫu   Trong lịch sử văn học Việt Nam, bài thơ Khóc Dương Khuê của nhà thơ Nguyễn Khuyến được xếp vào hàng những tác phẩm xuất sắc nhất viết vể đề tài tình bạn.   Bao trùm bài thơ này là nỗi lòng đau xót khôn nguôi của tác giả, trước việc bạn qua đời.   Nguyễn Khuyến mở đầu bài thơ bằng một
Đề bài: Phân tích bài thơ "Khóc Dương Khuê" của Nguyễn KhuyếnBài văn mẫu    Nguyễn Khuyến (1835 - 1909) để lại khoảng 800 bài thơ chữ Nôm và chữ Hán trong đó có ngót một trăm bài thơ viết về tình bạn. Có bài như "Bạn đến chơi nhà" thì hầu như ai cũng biết. Viết về Dương Khuê (1839 — 1902) bạn chí thân của mình, Nguyễn Khuyến đã có bốn bài thơ chữ Hán. Riêng bài thơ thứ tư "Vãn đồng