Văn mẫu: Chiều tối (Hồ Chí Minh)

Đề bài: Phân tích bài thơ “Chiều tối” của Hồ Chí Minh Dàn ý mẫuI. Giới thiệu sơ lược về tác giả, nêu cảm nhận chung về tác phẩm - Hồ Chí Minh là nhà cách mạng vĩ đại đồng thời là nhà thơ lớn của dân tộc. Ngục trung nhật kí (Nhật kí trong tù) là tác phẩm tiêu biểu, được Bác viết trong thời gian bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt tại Quảng Tây (Trung Quốc), từ mùa thu năm 1942
Đề bài: Dàn ý phân tích bài thơ Mộ (Chiều tối) trong tập Ngục trụng nhật kí (Nhật kí trong tù) của Hổ Chí Minh. Dàn ý mẫuDÀN ÝI. Giới thiệu sơ lược về tác giả, nêu cảm nhận chung về tác phẩm   - Hồ Chí Minh là nhà cách mạng vĩ đại đồng thời là nhà thơ lớn của dân tộc. Ngục trung nhật kí (Nhật kí trong tù) là tác phẩm tiêu biểu, được Bác viết trong thời gian bị chính quyền Tưởng
Đề bài: Phân tích bài thơ “Chiều tối” của Hồ Chí Minh Bài văn mẫuChủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng, một người chiến sĩ quốc tế luôn mang trong mình tình yêu quê hương đất nước và khát khao giải phóng dân tộc. Cả cuộc đời Bác dành cho sự nghiệp cách mạng không chỉ vậy Bác còn là một nhà văn hóa lớn có nhiều đóng góp trong lĩnh vực văn chương. Cảm hứng thi sĩ đến bất
Đề bài: Phân tích bài thơ Chiều tối của Hồ Chí Minh Bài văn mẫu    Bác Hồ khi xưa đã từng nói rằng: “Làm thơ ta vốn không ham/ Nhưng mà trong ngục biết làm chi đây/ Ngày dài ngâm ngợi cho khuây/ Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do”. Trong lời giãi bày bác vốn không ham làm thơ, nhưng khoảng thời gian trong ngục làm thơ ngâm ngợi để vơi đi nỗi buồn, đồng thời làm thơ cũng là để thể hiện
Đề bài: Phân tích bài thơ Chiều tối (Mộ - Nhật kí trong tù – Hồ Chí Minh) Dàn ý mẫuI. Mở bài1. Xuất xứ   Nguyên tác bằng chữ Hán. Nhan đề phiên âm là Mộ, dịch sang Việt ngữ là Chiều tối, được trích trong tập Ngục trung nhật kí của Hồ Chí Minh.2. Chủ đề   Niềm lạc quan tin yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên của một nhà thơ – chiến sĩ cách mạng trong hoàn cảnh tù đàyII. Thân bài- Bức