Văn mẫu: Lẽ ghét thương (Nguyễn Đình Chiểu)

Đề bài: Phân tích Lẽ ghét thương trong truyện Lục vân tiên Dàn ý mẫuI. Mở bài- Vài nét về tác giả Nguyễn Đình Chiểu và truyện Lục Vân Tiên: Một tác giả tiêu biểu của Nam Bộ với quan niệm nghệ thuật: “Cở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm- Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”. Truyện Lục Vân Tiên là truyện thơ Nôm tiêu biểu - Giới thiệu đoạn trích Lẽ ghét thương: Đoạn thơ được trích
Đề bài: Phân tích đoạn trích Lẽ ghét thương trong truyện Lục Vân Tiên của tác giả Nguyễn Đình Chiểu. Dàn ý mẫuI. Mở bài- Vài nét về tác giả Nguyễn Đình Chiểu và truyện Lục Vân Tiên: Một tác giả tiêu biểu của Nam Bộ với quan niệm nghệ thuật: “Cở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm- Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”. Truyện Lục Vân Tiên là truyện thơ Nôm tiêu biểu - Giới thiệu đoạn
Đề bài: Phân tích Lẽ ghét thương trong truyện Lục vân tiên Bài văn mẫu    Nguyễn Đình Chiểu nhà thơ lớn, ngôi sao sáng của văn học dân tộc. Các tác phẩm của ông được người dân Nam Bộ đặc biệt yêu mếm và đón nhận bởi lẽ đó chính là tâm hồn, là cốt cách trong con người họ. Tác phẩm lớn nhất trong sự nghiệp Nguyễn Đình Chiểu chính là Lục Vân Tiên với những quan điểm, tư tưởng
Đề bài: Phân tích đoạn trích “Lẽ ghét thương” trong truyện “Lục Vân Tiên” của Nguyễn Đình Chiểu. Bài văn mẫuCuối thế kỉ XIX chế độ phong kiến nhà Nguyễn đang bước vào giai đoạn của những “cơn hấp hối”, triều chính rối ren. Đó là nguồn cảm hứng để các nhà văn, nhà thơ phản ánh hiện thực, hoàn thành sứ mệnh “người thư kí trung thành của thời đại”. Nguyễn Đình Chiểu
Đề bài: Lẽ ghét thương - những lời thơ tâm huyết về nỗi ghét, tình thương nhân bản của Nguyễn Đình Chiểu. Phân tích đoạn trích Lẽ ghét thương trong truyện Lục Vân Tiên để làm rõ điều này. Bài văn mẫu   Lẽ ghét thương là lời tâm huyết của Nguyễn Đình Chiểu về nỗi ghét, tình thương nhân bản.   Trong đoạn thơ trích nói về "Lẽ ghét thương" có tất cả 26 câu thì trong đó có 10 câu