Văn mẫu: Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu)

Đề bài: Cảm nhận bài thơ "Chạy giặc" của Nguyễn Đình ChiểuBài văn mẫu    "Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây,    Một bàn cờ thế phút sa tay.    Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy,    Mất ổ đàn chim dáo dát bay.    Bến Nghé của tiền tan bọt nước,    Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây.    Hỏi trang dẹp loạn rày dâu vắng,    Nỡ để dân đen mắc nạn này?".   Đừng nói đến cảnh dân
Đề bài: Phân tích bài thơ "Chạy giặc" của Nguyễn Đình Chiểu.Bài văn mẫu   Có những tác phẩm văn chương bất tử, khi nó trở thành chứng nhân lịch sử, gắn liền với nỗi vui, buồn của một dân tộc. "Chạy giặc" là một bài thơ như thế.   Năm 1859, thực dân Pháp tấn công thành Gia Định. Trước hoạ xâm lăng, Nguyễn Đinh Chiểu đã viết bài thơ "Chạy giặc". Bài thơ viết theo thể thất ngôn