Soạn bài: Tập đọc: Chiếc máy bơm

Câu 1: Nông dân tưới nước cho ruộng nương vất vả thế nào ? (trang 37 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Nông dân tưới nước cho ruộng nương rất vất vả. Họ phải múc nước sông vào ống, rồi vác lên tưới cho ruộng nương ở trên cao.

Câu 2: Ác-si-mét nghĩ ra cách gì để giúp nông dân ? (trang 37 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Ác-si-mét nghĩ cách chế tạo một cái máy bơm có thể đưa nước lên cao, giúp nông dân đỡ cực nhọc.

Câu 3: Hãy tả lại chiếc máy bơm của ông ? (trang 37 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Chiếc máy bơm của Ác-si-mét là một đường ống có 2 cửa : một cửa dẫn nước sông vào, một cửa dẫn nước chảy vào ruộng. Bên trong ống có trục xoắn. Bằng cách làm quay trục xoắn này, nước sẽ tự động chảy ngược từ thấp lên cao.