Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Một nhà thông thái

Câu 1: Nghe – Viết : Một nhà thông thái (trang 37 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Các em nghe viết theo lời đọc của thầy cô giáo.

Câu 2: Tìm các từ : (trang 38 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d, gi. có nghĩa như sau :

– Máy thu thanh : ra-đi-ô

– Người chuyên làm ra thuốc chữa bệnh : dược sĩ

– Đơn vị thời gian dưới phút : giây

b) Chứa tiếng có vần ươt hay ươc, có nghĩa như sau :

– Dụng cụ để đo, vẽ, kẻ : thước

– Thi không đỗ : trượt

– Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh : dược sĩ

Câu 3: Thi tìm nhanh các từ ngữ chỉ hoạt động: (trang 38 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng r : reo hò, ra đi, ra lệnh, rống lên, rung cành, ...

Chứa tiếng bắt đầu bằng d : dạy học, dạy dỗ, dạo chơi, dạy dỗ , ...

Chứa tiếng bắt dầu bằng gi : gieo hạt, gieo rác, giao việc, giãy giụa, giương mắt, giành lại, ...

b) Chứa tiếng có vần ươt : trượt ngã, vượt qua, tập dượt, lướt nhanh, rượt đuổi, ...

Chứa tiếng có vần ươc : bước đi, rước dèn, tước vỏ cây, bắt chước, ...