Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy

Câu 1: Dựa vào các bài tập đọc và chính tả đã học ở các tuần 21, 22, tìm các từ ngữ (trang 35 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Chỉ trí thức : nhà bác học, nhà thông thái, nhà nghiên cứu, tiến sĩ, nhà phát minh, kĩ sư, bác sĩ. dược sĩ, thầy giáo, cô giáo,...

b) Chỉ hoạt động của trí thức : nghiên cứu khoa học, phát minh, chế tạo máy móc, chế thuốc chữa bệnh, dạy học, thiết kế nhà cửa, cầu cống,...

Câu 2: Đặt dấu phẩy vào các câu sau : (trang 35 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Ở nhà, em thường giúp bà xâu kim.

b) Trong lớp, Liên luôn chăm chú nghe giảng.

c) Trên cánh rừng mới trồng, chim chóc lại bay về ríu rít.

Câu 3: Sửa lại dấu trong bài tập của bạn Hoa. (trang 36 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

- Anh ơi, người ta làm ra điện làm gì ?

– Điện quan trọng lắm em ạ, vì nếu đến bây giờ vẫn chưa phát minh ra điện thì anh em mình phải thắp đèn dầu đế xem vô tuyến.