Soạn bài: Kể chuyện: Nhà bác học và bà cụ

Câu 1: Phân vai dựng lại chuyện Nhà Bác học và bà cụ (Thực hiện theo sự hướng dẫn của cô giáo, thầy giáo) (trang 33 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Các em nghe theo sự sắp xếp phân vai của thầy cô giáo.