Văn mẫu: Viết bài tập làm văn số 7

Đề bài: Viết bài văn nghị luận: Tuổi trẻ và tương lai đất nướcBài văn mẫu 1   Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Vĩ đại của Đảng ta, dân tộc ta, đã viết trong Thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc năm 1946 như sau: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". Vậy hôm nay chúng ta hãy cùng nhau bàn bạc về tuổi trẻ và tương
Đề bài: Viết bài văn nghị luận: Tuổi trẻ và tương lai đất nước.Bài văn mẫu 1   Để khẳng định vai trò quan trọng của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển cuộc sống tương lai, tổ chức UNESCO đã đưa ra câu khẩu hiệu nổi tiếng: “Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”. Thái độ quan tâm lo lắng ấy đã được Bác Hồ kính yêu của chúng ta cũng thể hiện qua lời căn dặn của
Đề bài: Dàn ý bài văn nghị luận: Tuổi trẻ và tương lai đất nước.Dàn ý mẫuA. Mở bài: - Dẫn dắt vấn đề: Bác Hồ đã từng nói với thanh niên Việt Nam: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước.”- Nêu vấn đề: Tuổi trẻ có vai trò vô cùng quan trọng đối với tương lai của một đất nước.B. Thân bài: Luận điểm 1: Tuổi
Viết bài tập làm văn số 7 lớp 8 đề 1: Viết bài văn nghị luận: Tuổi trẻ và tương lai đất nước.Bài văn mẫu   Mỗi người trong chúng ta ai cũng từng đi qua tuổi trẻ - tuổi của sức mạnh phi thường với sự căng tràn bầu nhiệt huyết, tuổi không chịu khuất phục trước khó khăn, và sẵn sàng chấp nhận hi sinh vì đạo nghĩa.   Tuổi trẻ mọi thời đại chính là niềm tự hào và sức mạnh